Ремонт на стълбищно осветеление

В многетажните сгради с много апартаменти, коридори и етажни площадки осветлението на общите части е със система за осветление наречена стълбищно осветление. Стълбищното осветление има бутони за включване с техническото име лихт бутони, електро инсталация и РК  по цялата сграда, осветителни тела и управление на процеса на включване и изключване посредством реле за време известно още като стълбищен автомат. Системата на стълбищното осветление е доста тромава и сложна за поддръжка. Намиращете се бутони по етажите и в апартаментите са с няколко водещи линии по вертикалните електрически щрангове и откриването на залепнал бутон е изключително трудно и бавно наначинание. Залепналият бутон от своя страна предизвиква непрекъснато светене на всички осветителни тела по ел. инсталацията и претоварване и изгаряне на стълбищният автомат, като това води до изгаряне на стълбищното реле.

Ремонт на стълбищно осветление

Ремонт на стълбищно осветлениеНие откриваме залепнали бутони, сменяме стълбищни автомати, извършваме откриване на нагорели и повредени проводници, предлагаме смяна на осветителни тела и подмяна на старите осветителни тела със нови осветителни тела със фотоклетка и датчик за движение. Променяме стълбищното осветление и премахваме действието на лихт бутоните за управление на стълбищното осветление. Изключваме и стълбищният автомат и монтираме нови осветителни тела/ плафони или плафониери /с фотоклетки .

Извършваме също и разделяне на токовите кръгове на стълбищното осветление на по-големи сгради с цел икономия на електричество. Всички знаят, че сградите са така проектирани и работят едновременно няколко етажа от стълбищното осветление без това да е необходимо.

Ремонта и подмяната на стълбищното осветление е приоретет за всяка сграда. Ние сме екип от професионални електротехници за ремонт и поддръжка на стълбищно осветление и смяната му със датчици и фотоклетки. Преработката на стълбищно осветление от стълбищен автомат към плафони и осветителни тела с датчик се извършва за един работен ден, без къртене и без нужда да се прибирате и излизате с дни на тъмно. 

Фирма за монтаж на стълбищно осветление предлага:

изграждане стълбищно осветление със сензори за движение, преработване на стълбищно осветление схема, ремонт на стълбищен автомат или подмяната му с нов. евентуално е възможно изграждане на стълбищно осветление с датчици и старите осветителни тела с цел минимизиране на разходите по ремонта и преработката на ел инсталацията.

Гаранция за преработено стълбищно осветление с датчици-24 месеца от професионален ел техник София.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo