Ако отново сте получили необичайно висока сметка за потребление на електроенергия то нещо не е както трябва!? Най-вероятно вече сте се замислили над това, че е възможно да става дума за кражба на ток от вашият електромер или електроинсталация. Обикновенно съмненията се насочват, по пътя на логиката към съседите Ви. За да сте сигурни в това ваше съмнение трябва да проверите дали наистина е така!

 Напълно е възможно някой от Вашите съседи да се е свързал към Вашия електромер, захранващ кабел, проводник, разклонителна кутия и дори ревизия на етажната прлощадка. Свързването е на скрито място и 100% нерегламентирано, но може да бъде открито и отстранена електрическата незаконна връзка.

 Въпреки всичко, не изключвайте варианта и за дефектирал електромер или възникнал проблем с някой уред , който работи на ток и неправилното отчитане или нередната консумация да доведе до набъбване на сметката Ви. Възможно е причината за високата сметка за електроенергия да се дължи и на частично или напълно повредена електроинсталация в апартамента Ви както и на неправилно отчетена електроенергия от страна на инкасатора, което не се случва рядко. Може да се дължи на недобре видяни числа или грешка при записването а по някотга и на своеволия от страна на инкасатора.

Не се чудете повече Гаматерм ООД е професионалист в откриването и доказването на кражба на ток! Фирма Гаматерм ООД е екип от  квалифицирани електротехници, които имат дълги години стаж в откриването и доказването на кражба на ток. Освен с необходимите знания и умения за откриване на кражба на електроенергия, ние разполагаме и с професионална техника за установяване на точното място на кражбата както и начина на незаконното прихващане на ел енергия. Най-често, кражбата на ток става по следните начини:

 • Свързване през стълбищните ревизионни кутии към вашият захранващ кабел от електромера Ви до апартаментното табло
 • Манипулации, извършвани директно в електротаблото – най-често се установява незаконно свързване на проводници и мостове при автоматичните предпазители след електромера или на самият електромер.
 • Кражба от съседни апартаменти през тухлена стена с прекачване на проводник към локална електрическа инсталация на вашият апартамент

Ако установим кражба на ток, ние имаме готовност да Ви издадем необходимия констативенОткриване на кражба на ток, незаконни двръзки протокол, с който можете да подадете жалба и да бъдат задействани всички законови процедури срещу  крадеца на ток както и да отстраним незаконното или наречено още нерегламентирано прикачане / кражба / като преди това го докоментираме.

Ние имаме потенциала да Ви изготвим оферта и да Ви изградим защитена ел инсталация от която кражбата е почти невъзможна, а евентуална такава би се хванала с просто око и то веднага. Изготвянето на такава оферта е напълно безплатно за нашите клиенти.

Цени за откриване и доказване кражба на електроенергия за София

 • осещение на адрес на територията на град София - Цена 20 лв.
 • Посещение на адрес извън територията на град София, като се включват км в двете посоки - Цена  0,50 лв. / км.
 • Издаване на констативен протокол с изходящ номер  за откриване на кражба на ток – Цена 50 лв.
 • Изд аване на констативен протокол с изходящ номер за показания на електромер – Цена 50 лв.
 • Нотариална заверка на копие от констативен протокол – Цена 56 лв.
 • Откриване и доказване на типична кражба на ток  (в зависимост от типа и вида на електроинсталацията) – Цена от 60 лв.
 • Монтаж на контролен електромер – Цена 35 лв.
 • Демонтаж на контролен електромер – Цена 20 лв.
 • Наем на контролен електромер – Цена БЕЗПЛАТНО
 • Депозит за контролен електромер /при ползване/ -  Цена 40 лв.
 • Засичане на показанията на електромер –  Цена 20 лв.
 • Поставяне на пломба на електромер – Цена 3 лв.
 • Обследване на жилищна електроинсталация с термовизионна камера и друга професионална апаратура - Цена  60 лв. – 80 лв. /време за обследване - 1-2 часа/
 • Отчитане консумацията на ток от електроуред /в зависимост от уреда и времето необходимо за измерването/– от 1.50 лв. до 5 лв.
 • Заснемане на снимки –  Цена 2,50лв./бр

Незаконна електнрическа връзкаУслугата издаване на констативен протокол включва посещение на поне двама служители на фирмата (независими свидетели), засичане на показанията на електромерите, заснемане на показанията на електромерите, получаване на оригинала на констативния протокол с изходящ номер в офиса на фирмата и получен лично от поръчителя срещу подпис.


За повече информация отностно предлаганата услуга позвънете на нашите фирмени телефони.

ВиК и електротехнически услуги в София Пловдив Варна Бургас и Стара загора gamaremont.com ремонт и сервиз на бойлери и всички електродомакински уреди| Powered by rte1 seo